“Als je bereid bent interessant te falen, zou je wel eens interessant kunnen slagen.”

Bouwplaats
Zo af en toe vind je eens iets. Eerder schreef ik al hoe mijn oog viel op het boekje ‘De kleine PRINCE 2’ uit 2002. Vandaag wil ik graag een andere vondst met u delen. Namelijk bovenstaande quote van de Amerikaanse schrijver Edward F. Albee.

Ik vond de uitspraak op mijn scheurkalender. Zo af en toe belanden de blaadjes van de kalender voor onbepaalde tijd op het prikbord. Dan is de boodschap het gewoon waard om langer aandacht te krijgen. Dat gold ook voor deze quote.

De uitspraak van Albee omschrijft dan ook nog eens mooi één van de principes van PRINCE2. In twee eerdere artikelen legde ik al eens uit welke processen en thema’s bij PRINCE2 horen, de quote van Albee is een mooie gelegenheid om in dit blog de serie af te sluiten met de 7 principes van PRINCE2.

Deze 7 principes vormen de basis van PRINCE2:

1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging
2. Leren van ervaringen
3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
4. Managen per fase
5. Manage by exception
6. Productgerichte aanpak
7. Aanpassen aan de projectomgeving

Laten we de principes eens stuk voor stuk nader bekijken.

1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Ieder project heeft een verwacht resultaat; een reden om te bestaan die we vastleggen in de Business Case. Voor bedrijven gaat het vaak om financieel resultaat, maar overheden voeren vaak juist projecten uit met een maatschappelijk belang. Tijdens een project moet je continu in de gaten houden of je het gestelde resultaat nog wel gaat halen. Soms is het noodzakelijk om het verwachte resultaat bij te stellen, maar als dat resultaat niet meer opweegt tegen de kosten, is het zaak om het project af te breken.

2. Leren van ervaringen

Daar komt de uitspraak van Edward F. Albee om de hoek zetten. Als je faalt, doe het dan interessant. Het is namelijk onvermijdelijk dat in projecten dingen fout gaan. Elk project is immers uniek!
Maar van fouten kun je leren. Leg die lessen vast en zorg dat ze bij volgende projecten opvraagbaar zijn. En zorg er natuurlijk ook voor dat je leert van fouten uit het verleden.

3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

In een PRINCE2-project is voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, omdat van een aantal rollen een beschrijving vaststaat, inclusief bevoegdheden.

4. Managen per fase

Verdeel en heers. Deel een project op in fases, waardoor je jezelf dwingt om een fase eerst netjes af te ronden, voordat je aan de volgende stap begint. Een fase-overgang is bovendien een mooi moment om te controleren of alle uitgangspunten (nog) kloppen; het is een extra moment om bij te sturen.

5. Manage by exception

Binnen het project zijn alle taken verdeeld en iedereen kent zijn verantwoordelijkheid om de eigen doelen te behalen. Pas als het bereiken van dat doel mis dreigt te gaan, schakelen we het hogere management in.

6. Productgerichte aanpak

Voor een projectmanager is het niet het belangrijkst hoe een doel wordt bereikt, veel belangrijker is wat er wordt bereikt. Hoe het doel uiteindelijk bereikt gaat worden, is de verantwoordelijkheid van degene aan wie het gedelegeerd is.

7. Aanpassen aan de projectomgeving

PRINCE2 is een zeer uitgebreid hulpmiddel bij het managen van een project. Welke tools een projectmanager gebruikt is projectafhankelijk. Zodoende verschilt de manier waarop PRINCE2 wordt toegepast dan ook per project. Maar: voor de goede toepassing van PRINCE2 mag aan de 7 principes niet gesleuteld worden!

Met dit artikel komt een eind aan een serie van 3 blogs over PRINCE2. Wil jij de gebundelde stukken ontvangen in een handig bewaardocument? Vul hieronder je naam en e-mailadres in.

Als bonus ontvang je ook nog de 7 valkuilen van PRINCE2.

Fout: Contact formulier niet gevonden.