Schuytgraaf

Veiligheid vóór alles

Schuytgraaf

Rollen: Assistent projectleider realisatie
Periode: 2005 – 2007
Type project: Woningbouw
Fase: Planvorming, uitvoering en tijdelijk beheer
Opdrachtgever: GEM Schuytgraaf

Een groene, goed bereikbare en kindvriendelijke wijk in het zuidwesten van Arnhem. Dat is de wijk Schuytgraaf. Mede door zijn bijzondere ligging, met enerzijds de Betuwe en anderzijds de binnenstad van Arnhem nabij, heeft Schuytgraaf alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een gevarieerde wijk die voldoet aan veel individuele woonwensen.

Het nieuwbouwproject Schuytgraaf betreft de aanleg van een karakteristieke woonwijk met een verrassende variatie in woningen (inclusief woon-werkunits) en straten, winkels, scholen, sport- en zorgvoorzieningen.

In de periode 2005-2007 was Jeroen Konings als assistent-projectleider realisatie in de fases planvorming, uitvoering en tijdelijk beheer betrokken bij dit project in opdracht van GEM Schuytgraaf (dit is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Arnhem, een projectontwikkelaar en een investeerder).

Welke taken en verantwoordelijkheden had je tijdens dit project?
“Ik leidde de aanleg en het tijdelijk beheer van het groen in de wijk en omdat naast de groenvoorziening ook kunstwerken speciale aandacht kregen in dit nieuwbouwproject heb ik samen met andere partijen innovatieve contracten opgesteld voor de plaatsing van diverse kunstwerken.

Met de verschillende aannemers die huizen bouwden en voor de bestrating zorgden, plande ik de gezamenlijke bouwlogistiek. Daarbij stemde ik ook met aannemers af over de kabels en leidingen. Verder coördineerde ik de oplevering van vrije kavels waarop particulieren zelf hun droomhuis kunnen bouwen en regelde ik de overdracht van de velden, de binnen het bouwproject afgeronde deelgebieden, aan de gemeente.

Voor de vrijkomende, te gebruiken grond moest een beschrijving worden opgesteld van hoe er planmatig met die grond wordt omgegaan; ik heb me niet alleen beziggehouden met het opstellen van dat grondstromenplan, maar ook met het monitoren ervan.”

Wat zou je als kenmerkend voor dit project kunnen noemen?
“In veel projecten was ik nauw betrokken bij de uitvoering. Dat betekent: niet alleen coördineren en regelen vanuit een kantoor of bouwkeet, maar ook aanwezig zijn op de bouwplaatsen. Daardoor wist ik dat het geen overbodige luxe was om altijd veiligheidslaarzen, een veiligheidsjas en een helm bij me te hebben.

Ook voor deze opdracht werkte ik ongeveer 25% van de tijd buiten, dus lagen deze attributen standaard in mijn auto.”

 

Zitten uw aannemers elkaar in de weg?