Privacybeleid

J.Konings Projectmanagement verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten of wanneer je deze zelf verstrekt. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we bewaren en hoe we ermee omgaan.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen of servers van een derde partij.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen of servers van een derde partij.

Wettelijke verplichting

Wettelijk zijn wij verplicht onze administratie zeven jaar te bewaren en ter inzage te geven aan bevoegde instanties.

Welke gegevens worden opgeslagen

Welke gegevens worden opgeslagen is afhankelijk van het doel. Onder de opgeslagen gegevens vallen voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Wij gebruiken externe dienstverleners voor onder andere het sturen van mailings, het beheren van backups en voor facturatie. Met externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in opdracht van J.Konings Projectmanagement, is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat deze dienstverleners de verstrekte gegevens niet mogen gebruiken voor eigen doeleinden of verstrekken aan derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
J.Konings Projectmanagement
Het Duin 12
3823WZ Amersfoort
j.konings@jkpm.nu

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan en ben je van mening dat wij die niet juist hebben opgelost? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is het laatst aangepast op 23 mei 2018