Glastuinbouw Luttelgeest

Glastuinbouw Luttelgeest

In gesprek met de omgeving

Rol: Facilitator bewonersavond
Periode: 2012
Type project: Glastuinbouw
Fase: Masterplan
Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Luttelgeest, in de Noordoostpolder, is typisch glastuinbouwgebied. Er staan grote moderne kassen met tomaten, paprika’s en bloemen. Tussen deze kassen staan ook nog verouderde, kleinschalige kassen. De gemeente maakt voor dit gebied een masterplan om groei mogelijk te maken. Bewoners en ondernemers kennen dit gebied als geen ander en mogen daar natuurlijk over meepraten.

Jeroen Konings heeft een avond georganiseerd en gefaciliteerd waarin bewoners en ondernemers meedenken over de toekomst van het gebied. Samen met de stedenbouwkundig adviseur en de projectleider van de gemeente, zijn de sterke kanten, de zwaktes, de kansen en bedreigingen van het gebied benoemd.

De gemeente maakt een masterplan maken, dat klinkt nogal abstract. Hoe betrek je bewoners van het gebied erbij?
Je moet het concreet maken. Eerst leg je uit waar het masterplan voor dient: het is een voorbereiding voor het bestemmingsplan waarin staat wat wel en niet kan in het gebied. Vervolgens komen de tekeningen van het gebied op tafel. De mensen tekenen zelf met stiften wat ze de mooie plekjes van het gebied vinden en wat storend is. De eerste lijnen zijn nog wat voorzichtig, maar al snel wordt er volop geschetst en getekend.

Vaak ook meerdere varianten in één tekening, want niet iedereen denkt er hetzelfde over. Als je dan de volgende dag die tekeningen gaat uitwerken tot een verslag, dan lijkt het eerst een onoverzichtelijke boel. Maar al snel zie je de gesprekken weer voor je die zich hebben afgespeeld de avond ervoor.

Waarom is zo’n workshop belangrijk voor het project?
De uitdaging is om mensen enerzijds de kaders mee te geven, en anderzijds om ze ook te stimuleren daarbinnen vrij te denken. Als je prikkelende vragen stelt, of mensen op elkaar laat reageren komen er vaak leuke ideeën uit. Soms is het wel nodig om eerst het vertrouwen te winnen. Bewonersavonden zijn soms ook eenrichtingsverkeer: de gemeente vertelt wat ze gaat doen en de mensen in de zaal mogen luisteren.

Op deze avond wilden we ook echt input verzamelen van mensen die het gebied goed kennen. Deze mensen zijn expert van hun eigen woon- of werkomgeving. Als je ze zo ook benadert, dan vertellen ze vol zelfvertrouwen de meest wilde ideeën.

En die wilde ideeën komen allemaal in dat masterplan?
Nee niet rechtstreeks, maar al die ideeën geven wel de potentie van het gebied weer. Het opstellen van een bestemmingsplan, met alles wat eraan vooraf gaat is vooral bureauwerk. Maar de essentie van een gebied is niet te vangen in studies of onderzoeken. Deze mensen wonen, werken, leven in het gebied. Als plannenmaker, en later ook tijdens de uitvoer, moet je deze momenten koesteren. Wat je op een avond als deze hoort, zul je nooit in een rapport lezen.

 

Wilt u een goed gesprek moet uw omgeving?