Een gezond 2015?

Oliebollen
Verschuil jij je ook achter de bedrijfscultuur als het om veiligheid gaat?

Ik wens je graag een voorspoedig en bovenal gezond 2015. Met name dat laatste zul je nodig hebben! Want als je werkzaam bent in de bouw, dan werk je in één van de gevaarlijkste sectoren van Nederland. Ook het komende jaar zullen 65.000 tot zelfs 70.000 mensen van een bouwplaats afgevoerd worden, omdat een arts ze vanwege een arbeidsongeval moet behandelen.

En 25 tot 30 van de ongelukken is zelfs zo ernstig, dat het slachtoffer het niet meer kan navertellen!

Nog een ander ongelukkig cijferfeitje? Ongeveer een derde van alle bedrijfsongevallen gebeurt in de bouw. En dat terwijl slechts 7% van de beroepsbevolking in de bouwsector werkt.

Ik realiseer me dat het geen fijne boodschap is om het nieuwe jaar in te gaan, maar het is wel de realiteit. Ik kan een koude berekening maken over de economische schade die dat oplevert, maar met de gezellige feestdagen nog vers in het geheugen moet ik vooral denken aan alle gezinnen die hiermee geconfronteerd gaan worden in 2015.

Je zult het met me eens zijn: dit zijn schokkende cijfers! Hoe kan het dat dit kennelijk geaccepteerd wordt en dat deze situatie blijft voortbestaan? Als het goed is, heeft iedereen op de bouwplaats toch een VCA-certificaat? En in de directiekeet ligt toch een V&G-plan? Tja…

Als ik zelf rondkijk op bouwplaatsen, dan zie ik toch echt regelmatig mensen aan het werk zonder bouwhelm – of op een steiger staan zonder beveiligingsmiddelen. Voor de ‘goede’ orde: de helft van de ongevallen komt door een val van een steiger, ladder, dak of verdieping.

Ongevallen ontstaan vaak door het niet juist toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen, of doordat mensen veiligheidsprocedures niet goed opvolgen. Hoe er in de praktijk wordt omgegaan met veiligheid heeft alles te maken met de bedrijfs(tak)cultuur.

Maar wie ben ik om hier wat van te zeggen? Ik heb namelijk ook niet altijd mijn veiligheidsschoenen aan en ik liep te lang op bouwplaatsen rond zonder VCA. Ook ik verschuil me achter de cultuur in de bedrijfstak. En ook ik verschuil me achter het feit dat ik er nog nooit op aangesproken ben…

Vanaf nu is er geen excuus meer! Betrokkenheid van het management is de essentiële voorwaarde om de bedrijfscultuur te veranderen, aldus de inspectie SZW (voorheen bekend als Arbeidsinspectie). Ik kan de onveiligheid op bouwplaatsen niet accepteren en ik zal daarin zelf de eerste stap voor verandering zetten. Daarmee zorg ik niet alleen voor mijn eigen veiligheid, maar ik zorg bovenal voor een veiligheidscultuur in mijn projecten.

Veiligheid als prioriteit. Ik wens geen ambulances op mijn projecten. Niet voor mensen die er werken en ook niet voor mensen die per ongeluk op de bouwplaats verzeild zijn geraakt. Mijn missie om om de bouw net zo veilig te maken als andere bedrijfstakken in Nederland. Daar ga ik mij vanaf nu voor inzetten.

Daarom kan ik ook vol overtuiging zeggen waar ik dit verhaal mee begon: ik wens je een gezond 2015!