G1000

G100 Amersfoort - vlag

Op weg naar een andere democratie

Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Sinds 2012 zijn in verschillende steden G1000-bijeenkomsten georganiseerd en de werkwijze wordt inmiddels ook toegepast voor andere opdrachtgevers. Jeroen Konings is lid van G1000.pro, een team met ervaren G1000 organisatoren dat op professionele basis ondersteuning biedt.

Wat is eigenlijk G1000?
G1000 vindt zijn oorsprong in België, in de tijd dat het parlement bijna 1,5 jaar nodig had om tot een regeringsformatie te komen. Een aantal burgers uit België kon deze politieke onmacht niet aanzien en ze organiseerden een bijeenkomst met 1000 willekeurig gelote Belgen om samen oplossingen te bedenken voor de problemen waar het land mee worstelde. Een compleet nieuwe vorm van democratie was geboren. Toen we het succes van deze G1000 in België zagen besloten we ook zo’n evenement in Amersfoort te organiseren. De afstand tussen politiek en burgers in Nederland is enorm gegroeid. Door de crisis trekt de overheid zich ook steeds meer terug op verschillende beleidsterreinen. Er komt dan een moment waarop je als burger moet zeggen: “Dan doe ik het zelf wel.” Ik heb toen meegeholpen om de eerste G1000 te organiseren, in Amersfoort.

Hoe ziet zo’n G1000 er dan uit?
Bij een G1000 komen 1000 mensen bij elkaar. Dat is een enorme logistieke operatie. Daar houd ik me voornamelijk mee bezig. Deze mensen gaan met elkaar in dialoog over wat er belangrijk is voor de stad. In verschillende stappen komen daar uiteindelijk 100 concrete voorstellen uit om de stad te verbeteren. De deelnemers kiezen hier zelf een top 10 uit. Ter plekke wordt er een projectgroep gevormd voor elk van de 10 voorstellen. Omdat de deelnemers deze voorstellen zelf hebben bedacht en gekozen is er een enorme betrokkenheid. Die groepen gaan vervolgens zelf aan de slag om het project te realiseren.
G1000 Amersfoort
En wat is jouw rol daarin?
In het logistieke team ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van de zaal. Duizend stoelen, tweehonderd tafels, voorzieningen voor de catering, technische faciliteiten, een hele puzzel. Dit gaat in nauw overleg met de samenstellers van het programma. Daarnaast zorg ik voor het informatiebeheer van alle projectvoorstellen die worden gemaakt. Elk projectvoorstel wordt gemaakt in Prezi. Ik train deelnemers in het gebruik van Prezi, ik zorg vooraf dat voor iedere tafel een Prezi klaarstaat en ik zorg dat achteraf alle Prezi’s beschikbaar zijn voor iedereen.

En die G1000-en, zijn dat allemaal burgerinitiatieven?
Daar is het wel mee gestart. Na Amersfoort zijn er bijvoorbeeld ook G1000-en geweest in Groningen en Uden en komend voorjaar staan er weer een aantal op de kalender. Maar het blijkt dat ook andere organisaties dit format aantrekkelijk vinden. In een dag tijd kun je heel veel mensen betrekken bij een onderwerp en tot gedragen plannen komen. In juni hebben we voor de VNG een D1000 georganiseerd. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en ambtenaren hebben oplossingen bedacht om de lokale democratioe te versterken. En in oktober hebben we de Bio1000 georganiseerd waar biologische boeren, winkeliers, tussenhandel, consumenten en andere betrokkenen een visie hebben opgesteld hoe de biologische sector van Nederland er in 2030 uit ziet. Het is fantastisch om te zien met hoeveel energie iedereen na afloop van zo’n dag aan de slag gaat met de voorstellen.

Dus dit gaat een grote toekomst tegemoet?
Dat hoop ik wel. Wij zeggen wel “Een G1000, dat gun je iedereen”. Voor mij is het een manier om, naast mijn projecten als projectmanager en adviseur, te werken aan een mooiere wereld.

Zijn alle belanghebbenden wel echt betrokken bij uw project?