G1000 Amersfoort – een jaar later

Alleen inspiratie of ook resultaten?
G1000-Stadscafe
Op 22 maart was het alweer een jaar geleden dat de G1000 in Amersfoort heeft plaatsgevonden. Bijna 1000 inwoners van Amersfoort hebben zelf projecten bedacht en in de steigers gezet om Amersfoort mooier en beter te maken. Democratische besluitvorming, maar dan anders. Ik had het voorrecht om al in een vroeg stadium de G1000 mee te organiseren en om de G1000 van begin tot eind mee te maken.
Op de dag zelf was “inspirerend” de meest gehoorde reactie. Ik had gehoopt om ook het woord “resultaat” te horen van deelnemers, maar dat bleef achter naar mijn gevoel. Ik was daarom erg benieuwd wat de inspirerende G1000 aan resultaten zou opleveren voor Amersfoort.

Nu, een jaar later maak ik voor mijzelf de balans op. Was het ‘slechts’ een inspirerende dag, of zijn er blijvende resultaten geboekt, die Amersfoort tot een mooiere en fijnere stad maken?

De grootste successen van de G1000 Amersfoort

1) Buurtweter

Veel inwoners van Amersfoort zien het nabuurschap als een groot goed. Breng je zieke buurvrouw een pannetje soep of help de buurman met zijn verbouwing. Onder de noemer “Buurtweter” is een themagroep aan de slag gegaan om het nabuurschap te stimuleren. Hun ontdekking was dat dit al zeer veel in Amersfoort aanwezig is, maar dat het weinig zichtbaar is en ook weinig waardering krijgt. Om bijzondere gewone Amersfoorters in het zonnetje te zetten heeft de themagroep een prijs ingesteld, een Buurtweter-tegel. Deze is inmiddels al verschillende keren uitgereikt, om waardering uit te spreken voor dit specifieke nabuurschap en om andere Amersfoorters te inspireren.

2) Keigroen samendoen

Een groener en energievriendelijker Amersfoort met een duurzame lokale economie en geen restafval. Dat is de ambitieuze doelstelling van de themagroep “Keigroen Samendoen”. De themagroep heeft in het afgelopen jaar samengewerkt met verschillende andere burgerinitiatieven met vergelijkbare doelstellingen. Dit heeft er toe geleid dat inwoners en raadsleden van Amersfoort nu gezamenlijk een groenvisie voor Amersfoort aan het opstellen zijn. Een unieke samenwerking!

3) Samen zorgen

Hoe gaan we voor elkaar zorgen als de overheid dat niet meer doet? Met de forse bezuinigingen maken veel mensen zich zorgen over de zorg. De themagroep Samen Zorgen zoekt naar nieuwe vormen van samenleven en zorg hebben voor elkaar. Ze organiseert hiervoor workshops.

4) Duurzaam Inbreiden

Leegstaande panden in de stad moeten worden benut. De themagroep Duurzaam Inbreiden benoemt de bijzondere, of juist ergerniswekkende locaties waar iets mee moet gebeuren. Ze halen ook ideeën en inspiratie op bij locaties waar een succesvolle transformatie heeft plaatsgevonden.

5) WijkG1000

Een G1000 op stadsniveau is mooi, een G1000 op wijkniveau maakt de thema’s nog lokaler en tastbaarder. Dit was het uitgangspunt voor de themagroep WijkG1000. De eerste wijkG1000 (met 100 deelnemers) heeft inmiddels plaatsgevonden in de Amersfoortse wijk Kruiskamp. Na het succes hiervan zijn in enkele andere wijken ook initiatieven opgestart.

De G1000 Amersfoort heeft veel los gemaakt bij deelnemers, waarnemers en andere betrokken burgers. Zij hebben zich verenigd in de online community G1000.nu. In deze community zijn de kernwaarden van de G1000 vastgelegd en wordt kennis en ervaring gedeeld. Vanuit de community wordt ondersteuning geboden aan nieuwe G1000-initiatieven. Amsterdam, Groningen, Maastricht, Uden, Apeldoorn, Den Haag. De lijst wordt steeds langer.

De G1000 Amersfoort is een groot succes als je kijkt naar de resultaten. Betrokken inwoners van Amersfoort steken zelf de handen uit de mouwen om stad mooier te maken. Ik ben er trots op dat ik, als betrokken burger en als professional, met mijn kennis en ervaring een steentje kan bijdragen aan een mooiere toekomst voor deze plaatsen.