Wellerwaard

Zandzuiger - Wellerwaard

Een strak plan

Rollen: Projectleider realisatie, vergunningencoördinator, planning
Periode: 2012 – 2015
Type project: Recreatie
Fase: DO tot en met uitvoering
Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Het project Wellerwaard betreft de aanleg, in de Noordoostpolder, van een recreatieplas met omringende infrastructuur: fiets-, wandel- en ruiterpaden, bruggen en groenvoorzieningen. In de toekomst komen er langs het water ook woningen.

Als planner en vergunningencoördinator bij dit project in opdracht van de gemeente Noordoostpolder inventariseerde Jeroen Konings de vergunningen die de gemeente en de aannemer moesten aanvragen en regelde hij voor de gemeente de aanvraag ervan.

Waarom is dit project voor jou een uitdaging?
“Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan bepaalde voorwaarden. Één daarvan is dat de aanleg eind 2014 helemaal moet zijn afgerond. Toen ik startte was het gebied nog gewoon akkerland. Er moet veel werk worden verzet en daarom is een strakke planning een must. Dit maakt het project tot een enorme uitdaging. Dankzij mijn intensieve schakelen tussen het vergunningenproces en het verloop van het project konden we niet alleen de planning versnellen, maar ook de planningsrisico’s beheersen en dus de kwaliteit waarborgen.”

Hoe heb je dat aangepakt?
“Samen met de projectmanager heb ik de strategie opgesteld om de vergunningen en de aanbesteding parallel te laten lopen. Door in een vroeg stadium, namelijk vóór de vergunningaanvraag, veel te overleggen met waterschap en provincie kreeg ik eerder dan gebruikelijk duidelijkheid over aanvullende ontwerpeisen. Daarnaast zorgde ik er in het aanbestedingsteam van de gemeente voor dat deze eisen correct werden gedocumenteerd. Zo kon de aanvraagprocedure voor de waterwetvergunning en de ontgrondingenvergunning gelijk opgaan met het aanbesteden van de ontgronding, waardoor in oktober 2012 het contract met de aannemer is getekend en de vergunningen zijn verleend. Ook hebben we bij de aanbesteding een contractvorm (UAV-gc) gebruikt die de aannemer stimuleert om slimme keuzes te maken. Het zand uit de plas laten zuigen, bijvoorbeeld, kost nu minder tijd dan we hadden verwacht. Dankzij een bonuspuntensysteem in de aanbesteding kan de aannemer eerder starten dan verwacht, is hij sneller klaar en heeft hij door zijn marktkennis een groot deel van het opgegraven zand al verkocht.”

Wat geeft je bij dit project de meeste voldoening?
“Het, in mijn rol van planner en vergunningencoördinator, intensief moeten schakelen tussen de inhoud en het proces en de resultaten die dat schakelen oplevert: versnelling van de planning met behoud van kwaliteit.”

 

Heeft uw project ook een versnelling nodig?