HSL-Zuid

Raakvlakmanagement als succesfactor

HSL-Zuid

Rol: Assistent raakvlakmanagement
Periode: 2004 – 2006
Type project: Infrastructuur, rail
Fase: Uitvoering
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Het spoorproject HSL-Zuid betreft de aanleg van een hogesnelheidslijn die Amsterdam met Parijs verbindt. Het Nederlandse deel hiervan is aangelegd tussen 2002 en 2006. Om de bouw in goede banen te leiden, heeft Rijkswaterstaat de projectorganisatie HSL-Zuid opgericht.

In de periode 2004-2006 was Jeroen Konings onder andere als assistent raakvlakmanagement betrokken bij dit project.

Hoe ben je bij dit project terechtgekomen?

“Voor mijn afstudeerscriptie heb ik onderzocht of Design&Construct-contracten extra innovaties opleveren. Veel aannemers die ik destijds sprak, noemden de aanleg van de HSL als voorbeeld van een project dat tot stand is gekomen met D&C-contracten. Uit mijn onderzoek bleek dat D&C-contracten innovaties wel stimuleren, maar dat de opdrachtgever opdraait voor de kosten.

Tijdens mijn onderzoek was het spoorproject in volle gang en het boeide me al enorm vanwege de schaalgrootte en de innovaties. Toen ik een vacature zag bij de projectorganisatie ben ik daar direct voor gegaan.”

Welke taken en verantwoordelijkheden had je tijdens dit project?

“Raakvlakken ontstaan waar twee deelcontracten aansluiten of waar het spoorproject andere deelprojecten kruist. De raakvlakmanager zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen aannemers en juiste afstemming van planning en bouwlogistiek. Soms is een contractaanpassing nodig. Voor mij als starter was dit een bijzonder leerzame ervaring. Alle aspecten van projectbeheersing kwamen voorbij, met een extra dynamiek door de politieke gevoeligheid van het project; als bij ons iets niet goed liep, kon dat een paar dagen later onderwerp zijn van Kamervragen.

Toen ik actief was in het project werd de bouw grotendeels afgerond. Door inkrimping van de projectorganisatie en herverdeling van de taken ben ik ook assistent contractmanager en voor een aantal deelprojecten projectsecretaris geweest.”

Wat was voor jou de meest interessante ervaring?

“Ik heb veel opgestoken van de informele evaluatiesessies die na de afronding van bijna alle contracten zijn gehouden met de aannemers. Alle moeilijkheden uit de voorgaande jaren passeerden nog eens de revue. Hierdoor kreeg ik veel inzicht in hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar omgaan.”

Aan welk inzicht hecht je het meeste belang?

“Dat partijen zich steeds bewust moeten blijven van hun rol. De toegepaste contracteringsmethode was relatief nieuw; opdrachtgever en opdrachtnemer konden gemakkelijk in oude patronen terugvallen waarbij de opdrachtgever voorschrijft en de opdrachtnemer uitvoert.”

Wat heeft dit project je qua ervaring opgeleverd?

“Ervaring met een spoorproject, met het werken voor Rijkswaterstaat en met projecten die politiek gevoelig liggen.”

 

Zijn de raakvlakken binnen uw project ook een risico?