Vergunningen, planning, risico’s

Overheden hebben een grote verantwoordelijkheid in de ruimtelijke ordening. Voor een aangename woon- en werkomgeving moet zij zorgen voor een zorgvuldige mix van functies. De projecten waarin deze functies worden gerealiseerd moeten met dezelfde zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Ik help gemeenten in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase om de civieltechnische elementen uit het project een succesvol onderdeel te maken van het totale project. J.Konings projectmanagement zorgt dat vergunningen tijdig beschikbaar zijn, dat een project volgens planning verloopt, dat risico's in het project worden beheerst.

Projecten binnen budget en planning

Ik geloof dat projecten binnen budget en planning moeten worden afgerond. Ik geloof dat de enorme faalkosten in de bouw en infra moeten worden teruggebracht. Dit is van groot belang voor de geloofwaardigheid en de financiële gezondheid van de opdrachtgevers en van de bouwsector.

Ik geloof dat in de voorbereiding en in de uitvoering werk de eerste keer direct goed moet worden uitgevoerd. Met een zorgvuldige voorbereiding kunnen veel problemen in de uitvoering worden voorkomen.

Verbinding tussen projectmanagenemt en civiele techniek

Ik ben civieltechnisch ingenieur en ik heb 10 jaar projectmanagementervaring. In de dagelijkse praktijk komen prachtige technische oplossingen vaak niet volledig tot hun recht in een projectomgeving. Het andere uiterste is dat grootse projecten wel worden gerealiseerd, maar ten koste van overschrijdingen van budget en planning.

Door mijn civieltechnische achtergrond ben ik thuis in de wereld van techneuten en aannemers. Ik spreek hun taal. Door mijn kennis en ervaring van projectmanagement heb ik een scherp oog voor budgetrisico's en planningsrisico's. Ik kan deze adequaat vertalen naar projectniveau en de juiste beheersmaatregelen nemen.

Heeft u problemen met vergunningen, planning op risico’s?

Bel mij voor een oplossing.

06 - 45 730 736