Blaricummermeent

Een brug tussen mensen en kennis

Blaricummermeent

Rollen: Projectleider civiele techniek, vergunningenbeheer, planning
Periode: 2006 – 2012
Type project: Woningbouw (850 woningen)en bedrijventerrein (14 ha)
Fase: Masterplan tot en met uitvoering
Opdrachtgever: Gemeente Blaricum

Een woonwijk, een hoogwaardig regionaal bedrijvenpark en een nieuwe rivier; een duurzaam en veilig woon- en werkgebied dat optimaal toegankelijk is voor zowel auto- als fietsverkeer en openbaar vervoer: de Blaricummermeent.

Bij dit project in opdracht van de gemeente Blaricum was Jeroen Konings als civieltechnisch adviseur en projectleider betrokken vanuit het advies- en ingenieursbureau DHV.

Welke rollen vervulde je tijdens dit project?
“Ik begon als planner en vergunningencoördinator; vroeg vergunningen aan en hield een overzicht bij van aangevraagde en verleende vergunningen. Tegelijkertijd heb ik me beziggehouden met de kennisuitwisseling binnen het projectteam en samen met andere specialisten een GIS-systeem opgezet. In 2011 was ik als interim-projectleider bovendien verantwoordelijk voor de aansturing van het team en voor de contacten met de opdrachtgever.”

Waarom is voor een dergelijk project kennis van civiele techniek zo belangrijk?
“Een fout die veel wordt gemaakt, is dat alle mooie plannen te laat aan een technische toets worden onderworpen. Dit leidt tot vervelende verrassingen en hoge extra kosten. Daarom is, van de ontwikkelingsfase tot en met de uitvoeringsfase, civieltechnische kennis in het projectteam nodig.”

Wat was je aanpak als projectleider?
“Een multidisciplinair gebiedsontwikkelingsproject, zoals de Blaricummermeent, vereist een integrale aanpak. In het DHV-team was ik het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Ik heb een gedegen basiskennis en schakel voor specialistische kennis tijdig de juiste mensen in. Om binnen de projectgroep van de gemeente alle civieltechnisch inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden, moest ik de antwoorden van verschillende specialisten op één lijn brengen en dus niet alleen over technische details meepraten, maar ook samenwerken met stedenbouwers, projectontwikkelaars, planeconomen en juristen.”

Wat sprak je het meest aan in die rol?
“Ik moest anticiperen en probleemoplossend werken, bijvoorbeeld bij een wijk in aanbouw bedenken hoe je voorkomt dat fietsende schoolkinderen in aanraking komen met het bouwverkeer. Daarnaast moest ik continu de balans vinden tussen zelf met de inhoud bezig zijn en anderen aansturen. Soms als vraag- en antwoordloket, soms als inhoudelijk adviseur, maar meestal als iets ertussenin. Op het juiste moment de juiste mensen en de juiste kennis bij elkaar brengen, zie ik als een interessante uitdaging.”

 

Is uw projectmanager niet de juiste persoon om civiele specialisten aan te sturen?