De 7 processen van PRINCE2

Een kraan egaliseert de berm - de final delivery komt in zicht
In een eerder artikel schreef ik al eens welke impact PRINCE2 heeft op projectmanagement. Ik richtte me toen op de zeven thema’s van PRINCE2. Het model van PRINCE2 wordt beschreven met zeven thema’s, zeven processen en zeven principes. In dit artikel beschrijf ik de processen.

Een project volgens PRINCE2 bestaat uit verschillende processen. Het project doorloopt deze processen voor een groot deel parallel.
Prince2: processen

1) Starting Up a Project (SU)

In deze fase wordt het project voorbereid, nog voor de werkelijke start van het project. De opdrachtgever van het project stelt een projectmanager aan en het projectteam wordt samengesteld. Op hoofdlijnen wordt de business case opgesteld.

2) Initiating a Project (IP)

“Eerst denken, dan doen” is het motto van dit proces. In dit proces wordt het eindresultaat beschreven, het projectplan wordt opgesteld end e taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Dit wordt vastgelegd in een Project Initiation Documentation (PID). Het PID is het draaiboek voor het project.

3) Directing a Project (DP)

Dit proces geeft de rol van de stuurgroep aan. Dit proces start na de opstart van het project en duurt tot het einde van het project. De stuurgroep autoriseert de start en de afsluiting van de meeste processen. De stuurgroep controleert of het project binnen de afgesproken toleranties blijft. Uiteindelijk besluit de stuurgroep ook over de afsluiting van het project.

4) Controlling a Stage (CS)

In het PID is vastgelegd welke fases het project doorloopt. De projectmanager controleert of de fase binnen de toleranties blijft voor tijd, geld, risico’s, kwaliteit en scope. Wanneer deze in gevaar komen moeten er maatregelen worden genomen. De stuurgroep beslist uiteindelijk over de start en de afsluiten van een projectfase.

5) Managing a Stage Boundary (SB)

Aan het eind van elke fase moet de stuurgroep geïnformeerd worden over het verloop van de fase. De stuurgroep kan dan beslissen of een fase kan worden afgesloten en de volgende fase kan worden opgestart. In het proces Managing a Stage Boundary krijgt de stuurgroep een geactualiseerd projectplan en een geactualiseerde business case. Het eindrapport voor de huidige fase wordt opgesteld en het plan voor de volgende fase. Wanneer de stuurgroep deze autoriseert kan de volgende fase starten.

6) Managing Product Delivery (MP)

Tot nu toe zijn er alleen processen beschreven die betekenis hebben voor het projectmanagement. Uiteindelijk moet er ook werk worden uitgevoerd. Dat gebeurt in dit proces. De projectmanager delegeert taken aan bijvoorbeeld teammanagers. Deze accepteren een takenpakket, voeren het uit en leveren het resultaat weer op aan de projectmanager.

7) Closing a Project (CP)

Wanneer alle projectfasen zijn doorlopen en zijn afgerond kan het project worden afgesloten. De stuurgroep controleert of alle resultaten zijn behaald. Het kan ook zijn dat een project voortijdig wordt afgesloten. In dat geval is het eindresultaat niet behaald, maar zijn er mogelijk wel nuttige tussenresultaten bereikt. Deze worden ook veiliggesteld. Nadat het project is geëvalueerd kan de stuurgroep het project afsluiten.

In een later artikel zal ik ook de principes van PRINCE2 benoemen.

Wil je automatisch een bericht ontvangen zodra het volgende artikel verschijnt? Laat dan hieronder je mailadres achter.

Fout: Contact formulier niet gevonden.